• A-
  A+
 • Български
 • Українською
Икономическо сътрудничество
04 май 2020 10:51


ІІІ. Търговско-икономическо и инвестиционно сътрудничество между Украйна и България

България е важен пазар за украинските продукти на пазара на ЕС, където традиционно се формира положителен външнотърговски баланс за страната ни, и е най-големият търговско-икономически партньор на Украйна в Балканския регион.

 

Търговията на стоки и услуги с България през 2014 - 2023 г. ((милиона USD))

Година 

2014

2015

2016

2017

 2018

2019

2020

2021

2022 (търговия със стоки)

2023 (търговия със стоки)

Общ обем на търговията

849,3

734,9

638,0

649,9

812,3

1007,6

872,3

1511,8

3.484,6

3.123,9

Износ в България

589,6

462,8

445,0

448,5

538,5

521,4

555,4

900,5

1.427,43

904,6

Внос в Украйна

259,7

272,1

193,0

201,4

273,8

486,2

316,9

611,3

2.057,23

2.219,3

Баланс

+ 329,9

+190,7

+252,0

+247,1

+264,7

+35,2

+238,5

+289,2

-629,8

-1.214,7


Търговско-икономическо сътрудничество

През януари – декември 2024 г. структурата на двустранния стокообмен се промени.

По данни на Държавната митническа служба на Украйна за 2023 г. общият обем на външната търговия със стоки между Украйна и България възлиза на 3,123 млрд. долара. САЩ (↓10,25% спрямо същия период на 2022 г.). Износът от Украйна за България е в размер на 904,6 млн. щ. САЩ (↓36,74%), докато вносът на стоки от България в Украйна достига 2,219 млрд. долара. САЩ (↑8,24%).

Прокат стомана, черни метали и продукти от тях (41,76%), слънчогледово масло и растителни масла (18,2%), трето - слънчогледово семе, рапица и други маслодайни култури заемат първо място в украинския износ за България (5,0%), на четвърто място - захар (4,7%), следвана от дървен материал и изделия от него (2,9%) и резервни части за железопътни локомотиви (2,1%).

Нефтопродуктите (дизелово гориво) представляват една пета от българския внос - 18,97%, на второ място са минералните и химически торове (7,8%), на трето място са фармацевтичните продукти и препарати (1,58%), а на четвърто място са промишлените продукти. , оборудване и механизми - (1,32%), на пето - стъкло и изделия от стъкло (1,32%), на шесто - плоски валцувани продукти и стоманени изделия (1,31%), на седмо - полимери и пластмасови изделия ( 1,2%) .

Ръстът на българския износ за Украйна през 2023 г. се осъществява благодарение на стабилни доставки на дизелово гориво (18,97%) и „други“ изключително важни за Украйна стоки в размер на 1 млрд. 290 млн. долара. САЩ (58.12%), което общо представлява над 3/4 от вноса от България.

По данни на Държавната статистическа служба за януари-декември 2022 г. обемът на търговията със стоки между Украйна и Република България възлиза на 3,48 милиарда щатски долара (↑230,4% спрямо същия период на 2021 г.), докато износът възлиза на 1,43 милиарда долара. САЩ (↑158, 8%), внос - 2,05 милиарда долара. САЩ (↑335, 7%). Според Държавната статистическа служба на Украйна външнотърговското салдо за Украйна през 2022 г. в условията на военна агресия срещу Украйна е отрицателно и възлиза на 627,9 млн. долара. САЩ.

Две трети от украинския износ за България са стоманен прокат и полуфабрикати, черни метали, както и слънчогледово масло, слънчогледово семе и други маслодайни култури. По-специално, основните позиции на износа на украински стоки са: прокат, черни метали и продукти от тях (32,7%), слънчогледово семе и други маслодайни култури (29,6%), слънчогледово масло и други растителни масла (19,8%). съоръжения и механизми (5.9%), дървен материал и изделия от дърво (1.7%).

Ръстът на българския износ през 2022 г. се дължи на увеличаване на доставките на дизелово гориво и петролни продукти за Украйна, както и на „други“ изключително важни за Украйна стоки (в размер на 900 млн. USD).

По данни на Националния статистически институт на България делът на Украйна в структурата на българския износ за 2022 г. достига 2,4%, а в структурата на вноса – 3,16%.--

В структурата на украинския износ на услуги за България през 2021 г. (официални данни за 2022 г. не са публикувани) основните им видове са: транспортни услуги (63,0%), бизнес услуги (15,8%), услуги в областта на телекомуникациите и информацията услуги (12,9%).

Делът на България в географската структура на износа на услуги от Украйна достига 0,5%.

В структурата на украинския износ на услуги за ЕС Република България заема 18-то място сред страните от ЕС.

От своя страна, основните видове украински внос на услуги от България са: услуги, свързани с пътуване (49,9%), транспортни услуги (40,9%), бизнес услуги (4,9%).

Делът на България в географската структура на вноса на услуги за Украйна е 0,8%.

В общия обем на украинския внос на услуги от страните от ЕС България е на 15-то място.


Инвестиционно сътрудничество

Според Националната банка на Украйна към 31 декември 2021 г. (нови данни за 2022 г. не са публикувани) България е инвестирала 100,7 млн. USD в икономиката на Украйна. САЩ (включително капиталови инструменти и дългови инструменти). Най-много български инвестиции са в сферата на търговията на едро и дребно, ремонта на автомобили и мотоциклети - 47,2 млн. долара. САЩ, което е 54,4% от общия обем на българските инвестиции.

Българските инвестиции бяха насочени и в следните области: селско, горско и рибно стопанство; строителство; информация и телекомуникации, образование; изкуство, спорт, развлечения и отдих; здравеопазване и предоставяне на социално подпомагане; предоставяне на други видове услуги. Информацията за обема на инвестициите в тези области обаче е поверителна в съответствие със Закона на Украйна „За държавната статистика“, тъй като инвестициите в тях идват от не повече от два стопански субекта.

Според експерти украинските инвестиции в България са насочени към металургичния сектор, туристическия бизнес, строителството и търговията с недвижими имоти, търговските и ремонтни услуги.

Към началото на 2022 г. в България са регистрирани около 600 компании с украински капитал. В Украйна са представени около 350 предприятия с участие на български капитал и представителства на български компании.

Официалната статистика обаче не отразява реалното състояние на инвестиционното сътрудничество, тъй като повечето инвестиции се правят от български и украински компании през трети страни.

Сред положителните примери за сътрудничество заслужава да се отбележи дейността в България на украинската IT компания "SoftServe", която е представена на българския пазар със собствен център за разработка на софтуер в гр. София и е включена в списъка на най-добрите аутсорсинг компании в света.

Съвместната украинско-българска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество остава важен механизъм на украинско-българското сътрудничество в икономическата и инвестиционната сфера.

Интересите на украинския бизнес в България се представляват от почетните консули на Украйна в Русе, Пловдив и Бургас и Българо-украинската промишлена камара (БУИК) в София.

В България се издава електронен бюлетин BUIK, който съдържа експортни и инвестиционни предложения на украински региони и отделни фирми, имиджови, туристически и позиционни материали.

Сътрудничество в сферата на транспорта и туризма

Сътрудничеството от последните години преди началото на руската агресия в сферата на транспорта и туризма беше ефективно.

Активното развитие на сътрудничеството между държавите беше улеснено от наличието на пряка редовна въздушна връзка между Киев и София. Междувременно, докато няколко украински, български и международни авиокомпании имат право да извършват директни превози на пътници и товари между двете страни, редовните директни полети са преустановени поради руската военна инвазия в Украйна.

На 10 август 2020 г. в село Орливка, Ренийски район, Одеска област беше пуснат в експлоатация модерен фериботен комплекс с международен пропускателен пункт през държавната граница: Орловка (Украйна) – Изачия (Румъния), което съкращава транспорта връзка между Украйна и България.

Фериботният преход осигурява директен изход от южната част на Одеска област към Европейския съюз, съкращавайки пътуването с 200 км, а времето за освобождаване на товара с 10-12 часа. На 12 февруари 2021 г. фериботният комплекс Орливка (Украйна) - Изачия (Румъния) официално стартира превоз на пътници.

Допълнителен положителен тласък за туристическото сътрудничество между двете държави даде въвеждането през 2017 г. на безвизов режим за граждани на Украйна за пътувания в ЕС.

Според резултатите от 2021 г. България е посетена от 250 000 туристи от Украйна, което е с 85% повече от същия брой през 2020 г. По брой туристи Украйна се класира на 5-то място сред страните в света, които посещават Република България, заобикаляйки страни като Румъния, Турция, Германия и Гърция.

По време на войната сътрудничеството в туристическата посока е преустановено.Официален уебсайт на Украйна - https://ukraine.ua/


Економически потенциал на Украйна

Туризм

Украйна

Фонд за държавна собственост на Украйна

http://www.spfu.gov.ua/

Министерство за развитие на икономиката, търговията и земеделието на Украйна

https://www.me.gov.ua/?lang=en-GB

Държавна служба на Украйна по безопасност на храните и защита на потребителите

https://dpss.gov.ua/en

Служба за насърчаване на износа на Украйна

https://epo.org.ua/en/

ProZorro Система за обществени поръчки

https://prozorro.gov.ua/en 


The State Customs Service of Ukraine informs that from July 1, 2021, the provisions of paragraph 61 of Section XXI of the Customs Code of Ukraine on mandatory registration with the State Customs Service of Ukraine of non-residents who declare goods in Ukraine come into force. 

According to part eight of Article 455 of the Customs Code of Ukraine, non-registration is a ground for refusal of customs clearance and passage across the customs border of Ukraine of goods, commercial vehicles. 

According to the first part of Article 455 of the Customs Code of Ukraine, non-resident persons are subject to mandatory registration who are: 

- declarants of goods, commercial vehicles, in the cases provided for in paragraph 4 of part two of Article 265 of the Customs Code of Ukraine (foreign carriers moving goods, commercial vehicles, transit through the territory of Ukraine); - carriers of goods across the customs border of Ukraine and/or between customs offices in the territory of Ukraine or is a person responsible for such transportation (foreign carriers moving goods under customs control). 

It is possible to register: 

- when entering or leaving Ukraine by filling out the application form directly at the checkpoint and providing a copy of the registration certificate of a non-resident issued by the competent authority of the country of registration; 

- by sending a completed application form by post to any customs office and providing a copy of the registration certificate issued by the competent authority of the country of registration;

- submit directly to any customs office a completed application form and a copy of the registration certificate issued by the competent authority of the country of registration, or submit these documents through an authorized person acting on the basis of a power of attorney from a nonresident, or through a customs clearance agent acting on the basis of an agreement between a non-resident and a Ukrainian customs broker. 

The application form can be filled in any language of official international communication. To speed up the processing of information, it is desirable to fill it in Ukrainian or English. 

After entering the data from the application into the information system of the customs service, a non-resident person will be assigned a temporary registration number within one hour. 

Refusal to assign a temporary registration number is possible if: 

- the application form does not contain all the required data; 

- the non-resident is already registered. 

The temporary registration number allows a non-resident person to carry out all customs formalities and procedures without restrictions. 

The non-resident shall be informed about the registration and assignment of the registration number within the following five working days.

application-form-non-resident-example-en.pdf

application-form-non-resident-en.docx

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux