Посольство України в Республіці Болгарія

, Київ 00:26

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Болгарія

(назва закордонної дипломатичної установи)

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в доларах США

в  болгарських левах

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії

10

18

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

140

257

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

190

349

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

90

165

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

10

18

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

37

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну

10

18

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

18

 

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

50

92 

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

100

184

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

37 

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

37 

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

37 

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

20

37

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

37

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

20

37

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

735 

10

Видача довідки про належність до громадянства України

10

18 

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

10

18 

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

80

147 

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

150

275 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

65

119 

 

дворазової

65

119 

 

багаторазової

65

119 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

119 

 

дворазової

65

119 

 

багаторазової

65

119 

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

багаторазової

65

119

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

28 

2

Видача витребуваного документа

25

46 

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

50

92 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

18 

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

92 

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

184 

4

Видача довідки про засвідчення документа

10

18 

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

10

18 

2

Реєстрація шлюбу

50

92 

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

184 

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

125

230 

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

275 

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

20

37 

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

184 

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

150

275 

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

25

46 

7

Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

25

46 

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

25

46 

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 92 болг.лев.

- іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400  дол.США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 735 болг.лев.

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США

1 відсоток суми договору, але не менше 37 болг.лев.

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

25

46 

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

35

64 

- іншим особам

70

129 

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

40

73 

- іншим особам

80

147 

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

73 

є)

посвідчення заповітів

30

55 

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

184 

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  184 болг.лев

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

50

92 

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

37 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

55 

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

92 

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

40

73 

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

5

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

37 

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25

46 

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

25

46 

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

25

46 

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 46 болг.лев і не більше 367 болг.лев

14

Прийняття на зберігання документа

50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

92 болг.лев за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 28 болг.лев і не більше 367 болг.лев

16

Вчинення морських протестів

100

184 

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

37  

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

55 

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

92 

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

129

 

ІX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

367 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

184 

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

37 


Згідно з п.19 Положення про консульський збір України, при вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.
 

 


Консульський відділ Посольства України в Болгарії
Керівник: Павличенко Наталія Михайлівна
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

1618, Софія, ЖК «Овча купел», вул. Боряна, 29

Телефон: (00 3592) 818 68 27
Факс: (00 3592) 955 93 54
Ел. пошта: emb_bg@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземців та осіб без громадянства 

Понеділок

 прийом та  видача документів15:00 -16:30 

Вівторок

прийом документів10:00 -12:30,  видача документів15:00 -16:30

Середа

прийом документів10:00 -12:30,  видача документів15:00 -16:30

Четвер

прийом документів10:00 -12:30,  видача документів15:00 -16:30

П’ятниця

прийом документів10:00 -12:30,  видача документів15:00 -16:30 

 

 

З огляду на обмежену кількість заяв на оформлення паспорта, які можуть бути оброблені протягом годин консульського прийому, прийом громадян з питання оформлення нового паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється за попереднім записом.

 У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: ДТП, смерть, арешт.

Під час консульського прийому громадяни України певних категорій ( інваліди, вагітні жінки,тяжкохворі а також заявники з малолітніми дітьми) приймаються поза чергою.

Примітки:

подання документів здійснюється особисто